Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 tại trường Đại học Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 như sau: Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2: http://220.231.117.38/dstt2.aspx Danh sách thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2: http://220.231.117.38/dsktt2.aspx Ghi chú:Thí sinh có tên trong Danh sách trúng tuyển nhưng chưa nhận được giấy báo trúng tuyển…

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2:

http://220.231.117.38/dstt2.aspx

Danh sách thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2:

http://220.231.117.38/dsktt2.aspx

Ghi chú:Thí sinh có tên trong Danh sách trúng tuyển nhưng chưa nhận được giấy báo trúng tuyển vẫn đến trường làm thủ tục nhập học ngày 21/9/2013. Thủ tục nhập học gồm tại đây:

Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0433.840.707 hoặc 0433.840.440.