Thông báo Chương trình Học bổng Borlaug Fellowships 2015 – Hoa Kỳ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trân trọng thông báo về các chương trình học bổng nghiên cứu bao gồm Borlaug Fellowship Program 2015 và Global Research Alliance Borlaug Fellowships 2015. Nội dung các học bổng như sau:

1.    Học bổng nghiên cứu Borlaug Fellowship Program
Mục tiêu của học bổng là mang lại cơ hội đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực chính sách nông nghiệp và hỗ trợ hợp tác , kết nối để nâng cao năng suất nông nghiệp và thương mại tại quốc gia được thụ hưởng học bổng.
  Các lĩnh vực nghiên cứu dành cho các ứng viên Việt Nam như sau: 
•    Animal Health: diagnostics, virology and treatment of swine diseases, specifically porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
•    Biotechnology: drought, insect, and/or herbicide resistant corn traits
•    Food Safety: risk assessment for processed products of animal origin and/or live seafood and aquaculture products
Chương trình cung cấp các suất học bổng nghiên cứu có thời lượng  từ 6 đến 12 tuần. 
Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2014
2.    Học bổng nghiên cứu Global Research Alliance Borlaug Fellowships
Mục tiêu của học bổng là mang lại cơ hội đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực giảm thiểu biến đổi khí hậu và hỗ trợ hợp tác, kết nối để nâng cao năng suất nông nghiệp và thương mại tại quốc gia được thụ hưởng học bổng.
         Các lĩnh vực nghiên cứu dành cho sinh viên Việt Nam
•    Developing Tools for Greenhouse Gas and Carbon Sequestration Assessments
•    Reducing Greenhouse Gas Emissions Intensity in Crop Production Systems
•    Reducing Greenhouse Gas Emissions Intensity in Livestock Production Systems
•    Developing Databases and Strategies for Synthesis, Integration and Decision Support to Manage
Chương trình cung cấp các suất học bổng nghiên cứu có thời lượng tối đa là 12 tuần. 

  Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2014
Để biết thêm thông tin về học bổng, về yêu cầu hồ sơ, cách thức nộp và các thông tin chi tiết khác, mời ứng viên vui lòng xem tại http://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program
Hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng USDA-FAS- Vietnam tại Hà Nội theo các địa chỉ email:Huong.Bui@fas.usda.gov  |  BorlaugFellowships@fas.usda.gov  hoặc số điện thoại (84-4) 3850-5000 máy lẻ 6141.