Thảo luận hợp tác về lĩnh vực Cơ chế tín dụng chung (JCM) và REDD+

Ngày 28/02/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi làm việc và thảo luận hợp tác về lĩnh vực cơ chế tín dụng chung (JCM) và REDD+.

Tham dự có ông Kokasu Onaka – Phó Giám đốc phụ trách REDD+, Văn phòng Hợp tác lâm nghiệp quốc tế, Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản; TS. Makino Yamada Yamanoshita – Cán bộ nghiên cứu Viện chiến lược môi trường toàn cầu (IGES); Ông Shingo Kamiyama – Chuyên gia về Chính sách lâm nghiệp, Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững của JICA (Dự án JICA SNRM). Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Phòng Hợp tác quốc tế; Khoa Lâm học; Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường.

Buổi thảo luận đã giới thiệu về cơ chế tín dụng chung – REDD+ (JCM-REDD+) giữa chính phủ Nhật Bản và các nước đối tác trong khu vực và cập nhật về tình hình xây dựng hướng dẫn thực hiện JCM-REDD+, đồng thời tham vấn cán bộ nhà trường về tiến trình thực thi REDD+ tại Việt Nam cũng như chia sẻ các bài học đạt được trong quá trình xây dựng và thực thi thí điểm REDD+ tại các địa phương mà Nhà trường đã tham gia. Mục đích của JCM là nhằm giảm phát thải và phát triển bền vững tại các nước thông qua ứng dụng các công nghệ tiên tiến phát thải các-bon thấp của Nhật bản và các hoạt động giảm phát thải. Hai bên thảo luận cơ hội hợp tác trong công tác tư vấn để phê duyệt hướng dẫn thực hiện JCM-REDD+ cũng như sự tham gia của Nhà trường trong các hoạt động liên quan đến REDD+, đặc biệt tạo cơ chế tài chính bền vững cho REDD+ khi triển khai thực sự thông qua cơ chế tự nguyện song phương JCM-REDD+ mà chính phủ Nhật Bản khởi xướng.

Sau buổi làm việc, Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận trao đổi chi tiết về kế hoạch thực hiện của chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi thảo luận