Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 02/2013

BÌA – MỤC LỤC Trang Bùi Văn Thắng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà. Chuyển gen Coda mã hóa Choline Oxidase vào cây Xoan ta (Melia azedarach L.) tăng cường khả năng chịu hạn 3 – 10 Vũ Quang Nam, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Thơ. Nhân giống cây Xạ Đen (Celastrus hindsii Benth) bằng…

BÌA – MỤC LỤC

Trang

3 – 10

11 – 16

17 – 22

23- 30

31 – 35

36 – 43

43 – 51

52 – 59

60 – 69

70 – 76

77 – 81

82- 87

88 – 94

95 – 104

105 – 111

112 – 119

120 – 129

130 – 136

136 – 144

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI