Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo

Sáng 03/12/2018 trường Đại học Lâm nghiệp tiến hành khai mạc nghiệm thu báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT) theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2571/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tham dự khai mạc Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá có PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng – Phó trưởng Ban Chỉ đạo nghiệm thu; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng Trường – Trưởng Tiểu ban Nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Lâm học, cùng Ban thư ký và thành viên các nhóm chuyên trách.

Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo là quá trình tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do BGD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất, cũng như các vấn đề liên quan khác; từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, tiến tới nâng cao chất lượng, phục vụ phát triển theo sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường.

Sau phiên khai mạc là nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Lâm học. 9 tiểu ban tương ứng với 9 ngành đào tạo sẽ tiến hành nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo từ nay đến hết ngày 14/12/2018.

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Tên Chương trình

Đào tạo

Đơn vị

Địa điểm nghiệm thu

Thời gian

1

Lâm sinh

Khoa Lâm học

Phòng họp Khoa LH

03/12/2018

2

Công nghệ sinh học

Viện CNSH Lâm nghiệp

Phòng họp E, nhà A3

04/12/2018

3

Quản lý đất đai

Viện Quản lý đất đai

Phòng họp E, nhà A3

05/12/2018

4

Lâm nghiệp đô thị

Viện KT cảnh quan & NT

Phòng họp E, nhà A3

07/12/2018

5

Công nghệ Chế biến lâm sản

Viện Công nghiệp Gỗ

Phòng họp Viện CNG, Nhà T8

10/12/2018

6

Kỹ thuật xây dựng

Khoa Cơ điện & công trình

Phòng họp Khoa CĐ&CT, Nhà A1

11/12/2018

7

Quản lý Tài nguyên rừng

Khoa Quản lý

TNR&MT

Phòng họp

Khoa Quản lý TNR&MT

-Nhà A1

12/12/2018

8

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CTTT)

13/12/2018

9

Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế

& QTKD

Phòng họp E, Nhà A3

14/12/2018

Hình ảnh buổi làm việc:

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó trưởng Ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân Trưởng Tiểu ban Nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Lâm học phát biểu

Tiểu Ban Nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Lâm học