Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

Căn cứ Công văn số 32/HĐCDGSNN ngày 19/3/2013 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về “Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013”, Nhà trường thông báo và đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số việc như sau:

– Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 tới toàn thể cán bộ – giảng viên của đơn vị mình;

– Tập hợp danh sách các cán bộ – giảng viên  quan tâm đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 thuộc đơn vị (nếu có) và gửi về phòng KHCN&HTQT (qua bà Hoàng Thị Tuyết, dd: 0946878138) trước ngày 10/5/2013./.

File đính kèm:

Thong bao vv nop HS chuc danh.doc

file dinh kem CV so 299_ DS DANG KY XET.doc