Lịch công tác tuần 18 năm 2012

Tuần 18 năm 2012 Tuần 39 năm học 2011-2012

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

23/4/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Khoa CBLS làm việc với Giáo sư Yuji Matsumoto Đại học Tokyo, Nhật Bản

Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm các bộ môn khoa CBLS

Phòng họp 206

BCN khoa

Thứ Ba

24/4/2012

Buổi chiều

(từ 15h30)

Làm việc với Giáo sư Yuji Matsumoto trao đổi về cơ hội hợp tác giữa Đại học Tokyo và Đại học Lâm nghiệp

BGH; Phòng KHCN&HTQT; khoa CBLS

Phòng họp 206

Ô Chương

Thứ Tư

25/4/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Họp Hội đồng tuyển dụng năm 2012

Các Thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 341/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 16/4/2012

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ Năm

26/4/2012

 

 

 

 

 

Thứ sáu

27/4/2012