Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp, đợt 1 năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 02 ngày 02 – 03/6/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018,

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của 05 chuyên ngành, gồm: Quản lý kinh tế & Kinh tế nông nghiệp (48 hội đồng), Lâm học (10 hội đồng), Quản lý tài nguyên rừng & Khoa học môi trường (11 hội đồng). Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, các học viên đã trải qua hai năm học tập lý thuyết và thời gian làm luận văn tốt nghiệp và dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế… trong việc hoàn thiện nội dung đề tài và có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi bảo vệ.

Theo lịch được sắp xếp, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên. Kết quả đánh giá chung: các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mỗi đề tài; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết.

Các buổi bảo vệ của các Học viên cao học đều có sự cổ vũ, động viên của các thầy cô, bạn bè và người thân.

Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng chấm luận văn và người thân tặng hoa chúc mừng học viên bảo vệ thành công đề tài luận văn

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng chấm luận luận văn tốt nghiệp của 05 chuyên ngành sẽ đánh giá, chấm điểm, những luận văn đạt yêu cầu sẽ được phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.