Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh của nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Triển

Sáng 12/5/2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Đắc Triển với đề tài: “Nghiên cứu động thái tái sinh tự nhiên rừng lá rộng thường xanh tại vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Văn Con và PGS.TS Bùi Thế Đồi.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 432/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 PGS.TS Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

2

 TS Lê Xuân Trường

Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 PGS.TS Triệu Văn Hùng

Phản biện 1

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

4

 GS.TS Võ Đại Hải

Phản biện 2

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

 GS.TS Vũ Tiến Hinh

Phản biện 3

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

6

 TS Phạm Minh Toại

Uỷ viên HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

7

 GS.TS Ngô Quang Đê

Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Hội đồng đánh giá luận án diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp Trường được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của trường Đại học Lâm nghiệp và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo. Trước sự chứng kiến của Hội đồng, cán bộ hướng dẫn khoa học, các nhà khoa học, đại diện trường Đại học Hùng Vương – Đơn vị NCS công tác, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Nguyễn Đắc Triển đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Luận án của NCS Nguyễn Đắc Triển đã cung cấp thêm các dẫn liệu khoa học về động thái tái sinh tự nhiên ở rừng nhiệt đới thông qua kết quả nghiên cứu tái sinh bổ sung, tỷ lệ chết và chuyển cấp; đặc điểm tái sinh rừng dưới tán và tái sinh lỗ trống của rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới và tái sinh của một số loài ưu thế. Bổ sung minh chứng về cơ chế duy trì đa dạng sinh học rừng nhiệt đới. Xác định được cơ chế duy trì đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới thông qua đặc điểm tái sinh tự nhiên của các loài ưu thế trong rừng lá rộng thường xanh. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Đắc Triển là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu động thái tái sinh tự nhiên rừng lá rộng thường xanh tại vường Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Triển xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh cho NCS Nguyễn Đắc Triển.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS

NCS Nguyễn Đắc Triển bảo vệ luận án trước Hội đồng

 PGS.TS Triệu Văn Hùng phản biện 1

GS.TS Võ Đại Hải phản biện 2

GS.TS Vũ Tiến Hinh phản biện 3

 PGS.TS Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch Hội đồng chấm luận án đọc bản tổng hợp nhận xét luận án và kết luận

PGS.TS Cao Văn – Hiệu trưởng trường Đại học Hùng vương phát biểu

NCS Nguyễn Đắc Triển chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng