Làm việc với Công ty APP (Asia Pulp and Paper) về hợp tác trong đào tạo

Chiều 03/10/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với Công ty APP về hợp tác trong đào tạo chương trình Thạc sỹ Lâm học nhiệt đới.

Tiếp và làm việc, về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có: GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Lâm học. Về phía Công ty Asia Pulp and Paper: Ngài Dolly Priatna – Trưởng phòng Bảo tồn bền vững và các bên tham gia tại Indonesia; Ngài Kavickumar Muruganathan – Lãnh đạo Quản lý Bền vững và các bên tham gia tại Singapore.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Asia Pulp and Paper đã giới thiệu tổng quan về công ty, các hoạt động chính và trình bày một số phương hướng hoạt động, chính sách phát triển công ty, trong đó tập trung đầu tư sản xuất với đối tượng rừng được cấp chứng chỉ và các nghiên cứu về sinh trưởng, tăng cây rừng, nâng cao giá trị của một số loài cây mới. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu Công ty mong muốn phối hợp với Trường Đại học lâm nghiệp trong công tác đào tạo chương trình Thạc sỹ Lâm học nhiệt đới thông qua việc hỗ trợ một số suất học bổng, tiếp nhận học viên thực tập thực tế tại Indonesia, hỗ trợ trao đổi chuyên gia giữa hai bên. Đại diện Công ty Asia Pulp and Paper gửi lời mời Lãnh đạo Nhà trường sang thăm và làm việc tại Công ty vào cuối năm 2016.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi thay mặt lãnh đạo Nhà trường cảm ơn lãnh đạo Công ty đã đến thăm và làm việc tại Trường. Ông mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo, đặc biệt là sự hỗ trợ cho Chương trình Thạc sĩ Lâm học nhiệt đới của Nhà trường.

Hình ảnh buổi làm việc

Chụp ảnh lưu niệm