Làm việc với chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức

Nhận lời mời của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, sáng 21/3/2017, đoàn chuyên gia Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức đã đến thăm và họp bàn chuẩn bị xây dựng dự án “Tối ưu hóa các hệ thống và chuỗi giá trị Tre Luồng tại Việt Nam”.

Về phía đoàn chuyên gia có GS.TS. Gerald Kapp – Đại học Công nghệ Dresden, CHLB Đức; TS. Gert Steffen Felgner – Tổng giám đốc công ty Futenco Asia; TS. Paul Winkler – Trường Đại học Gottingen, CHLB Đức; TS. Harald Kirsch – chuyên gia tổ chức GIZ; TS. Tobias Matusch – chuyên gia của tổ chức GIZ đang công tác tại Trường Đại học Lâm nghiệp cùng một số chuyên gia.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng HTQT, Phòng KHCN, Viện CNSH Lâm nghiệp, Khoa Lâm học, Khoa QLTNR&MT và một số cán bộ liên quan.

Tại cuộc họp, GS.TS. Gerald Kapp đã giới thiệu về dự án “Tối ưu các hệ thống và hóa chuỗi giá trị Tre Luồng tại Việt Nam” và lộ trình thực hiện dự án. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế đã giới thiệu những kết quả nghiên cứu tre luồng tại Việt Nam do các nhà khoa học của Trường thực hiện và các nội dung Nhà trường tham gia cùng các đối tác trong xây dựng và triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia CHLB Đức, đặc biệt là GS.TS. Gerald Kapp, GS.TS. Jurgen Pretzsch hợp tác với Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc đề xuất dự án. Hiệu trưởng hy vọng trong thời gian tới dự án “Tối ưu hóa các hệ thống và chuỗi giá trị Tre Luồng tại Việt Nam” sớm được hoàn thành và triển khai có hiệu quả, góp phần phát triển bền vững nông thôn Việt Nam.

Trong nội dung chuyến thăm và làm việc, đoàn chuyên gia đã đi thăm một số cơ sở vật chất của Nhà trường.

Hình ảnh cuộc họp