Làm việc với Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP)

Chiều 08/6/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đại diện Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP).

Tham dự buổi làm việc có: Ông Nguyễn Thanh Phương – Cán bộ Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Bà Charlotte Hicks – Chương trình giám sát biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học – Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP); Lãnh đạo, giảng viên phòng KHCN&HTQT, khoa QLTNR&MT, khoa Lâm học, phòng Đào tạo, phòng ĐTSĐH, Ban XTTS&TVVL.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Nhà trường cho 02 ngành Lâm học và Quản lý tài nguyên rừng. Sau khi họp bàn các nội dung trong chương trình, và mong muốn của UNEP là việc lồng ghép kiến thức REDD+ cần thể hiện đầy đủ các nội dung của bộ tài liệu REDD+ Academy nhằm giúp các học viên Cao học có thể hiểu một cách đầy đủ về REDD+ để có thể sẵn sàng thực thi REDD+ ở cả cấp trung ương và địa phương. Hai bên đã thống nhất sẽ có 02 phương thức lồng ghép kiến thức REDD+, đó là: Dạy toàn bộ 12 module của bộ REDD+ Academy và Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) trong 1 môn học là seminar, thời lượng 2 tín chỉ; Lựa chọn trong số các môn học của 2 ngành đào tạo, từ 3-5 môn chủ chốt/1 ngành đào tạo có liên quan nhất tới bộ tài liệu REDD+ Academy và phản ánh được trọn vẹn 1 số modules nhất định, đồng thời ít trùng lặp nội dung nhất để phát triển học liệu phục vụ lồng ghép kiến thức REDD+.

Hình ảnh buổi làm việc