Khai mạc lớp tập huấn Đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn Quốc tế – Hoạt động Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài

Ngày 02/4/2015, trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp tập huấn Công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế – Hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài.

Tham dự khai mạc có PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Lâm nghiệp; PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch hội đồng; TS Trần Thành Nam – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội  cùng các báo cáo viên và thành viên khóa tập huấn.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đánh giá chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Trường Đại học Lâm nghiệp đã mời các chuyên gia của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội về trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, qua đây góp phần tăng cường năng lực đánh giá chất lượng đào tạo cho các cán bộ Nhà trường.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đến từ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ trình bày các nội dung của công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế – hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài: Đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trong giáo dục đại học – kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, khu vực và Việt Nam; quan điểm, yêu cầu, thực trạng và định hướng phát triển của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; các mô hình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo; lịch sử phát triển, mô hình chất lượng, các tiêu chí, nguyên tắc, quy trình, cách thức quản lý, hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN – QA)…

Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN – QA), có 98 học viên tham gia và diễn ra trong 3 ngày từ ngày 02/4 – 04/4/2015.

Một số hình ảnh lớp tập huấn 

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc lớp tập huấn 

TS Trần Thành Nam, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQGHN phát biểu 

TS Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo viên lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn