Khai mạc khóa Tập huấn kỹ thuật và tổ chức thuộc Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc” tại trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng nay 06/3/2014, tại viện Sinh Thái rừng và Môi trường, trường Đại học Lâm nghiệp đã khai giảng lớp Tập huấn kỹ thuật và tổ chức thuộc Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Tới dự khai giảng lớp tập huấn có ông Đoàn Hoài Nam – Phó trưởng Ban thường trực Dự án, ông Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, Ông Vương Văn Quỳnh – Viện trưởng viện Sinh thái rừng và Môi trường cùng các lãnh đạo, các nhà quản lý, nhà khoa học thuộc viện Điều tra quy hoạch rừng, các Phân viện điều tra, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

          Tập huấn kỹ thuật và tổ chức là hoạt động quan trọng trong Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016. Tập huấn nhằm hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cán bộ và phổ biến các quy chế quản lý, triển khai, thực hiện Dự án, tạo mối liên hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Ban ngành liên quan, các cấp quản lý địa phương để triển khai tốt công tác điều tra, kiểm kê rừng tại các tỉnh theo đúng tinh thần Quyết định 594/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Dự án “Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016”

Một số hình ảnh buổi tập huấn

Ông Đoàn Hoài Nam Phó trưởng Ban thường trực Dự án  “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” phát biểu

PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu

Toàn cảnh Lớp tập huấn