Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2016, sáng ngày 02 tháng 4 năm 2016, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 2016 cho 312 quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường.

Đến dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Chính trị & CTSV và 312 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức, cơ sở Đảng giới thiệu.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nói riêng, nhằm xây dựng nguồn nhân lực kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường. Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm Đảng bộ đã có từ 250 – 300 quần chúng ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và trong đó có từ 100 – 150 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập trung mọi giải pháp để phát triển Trường theo hướng Học viện, tự chủ và hội nhập; đổi mới căn bản công tác đào tạo nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.

Trong khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề lý luận cơ bản dành cho quần chúng phấn đấu vào Đảng, tài liệu do các giảng viên khoa Lý luận chính trị biên soạn theo nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đây là những kiến thức rất cơ bản và rất cần thiết giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng và thực tiễn đơn vị công tác, học tập; các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhắc nhở mỗi học viên cần phải có thái độ học tập nghiêm túc, cố gắng lĩnh hội tốt những nội dung được truyền đạt, nghiên cứu tài liệu, liên hệ cụ thể với nhiệm vụ của bản thân tại đơn vị cơ quan công tác để có kết quả học tập tốt nhất. Đồng thời các học viên phải xác định cho mình một động cơ đúng đắn, trong sáng để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng CSVN; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn trong công tác và học tập, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng

Đồng chí Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng CT&CTSV phát biểu

Toàn cảnh Hội trường G6