Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 đợt 1

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 đợt 1:

Kết quả thi tiếng Anh trình độ bậc 3: Xem tại đây

Mẫu đơn phúc khảo: Tải về