Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên 2013 của BCH Đoàn trường ĐHLN

Thực hiện Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2013 của BTV Thành Đoàn Hà Nội; nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, BTV Đoàn trường xây dựng “Kế hoạch Hành động Tháng Thanh niên năm 2013 và Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

 

 

File đính kèm: