Họp xúc tiến xây dựng chương trình cao học ngành lâm nghiệp nhiệt đới bằng tiếng Anh cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia do CHLB Đức tài trợ

Sáng 08/12/2014, tại Phòng họp A – Trường Đại học Lâm nghiệp, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đã diễn ra buổi họp bàn xúc tiến xây dựng chương trình cao học ngành lâm nghiệp nhiệt đới bằng tiếng Anh.

Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ & HTQT; khoa Lâm học; Phòng Đào tạo sau Đại học; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Hiệu Trưởng Trần Văn Chứ khẳng định, trường Đại học Lâm Nghiệp đặc biệt chú trọng hợp tác quốc tế và coi hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ then chốt để đưa Nhà trường hội nhập và phát triển. Dự án xây dựng chương trình cao học ngành lâm nghiệp nhiệt đới bằng tiếng Anh cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là cơ hội tốt để khẳng định vai trò đào tạo chất lượng cao của Nhà trường trong liên kết khu vực và quốc tế. 

Ban chỉ đạo điều hành dự án gồm 12 thành viên do PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu Trưởng làm Giám đốc Dự án; Tại cuộc họp, đại diện Trưởng, Phó các đơn vị liên quan đã phát biểu nhiều ý kiến thiết thực để xúc tiến xây dựng Chương trình từ các khâu: hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng khung chương trình; khâu nối các tổ chức, trường đối tác; nguồn học viên…

Xây dựng chương trình cao học ngành lâm nghiệp nhiệt đới bằng tiếng Anh cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia do CHLB Đức tài trợ phù hợp với chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Lâm nghiệp. Với vai trò chủ trì một chương trình đào tạo quốc tế tầm khu vực cho thấy sự lớn mạnh của hoạt động hợp tác quốc tế, phát triển và mở rộng đào tạo sau đại học chất lượng cao nhằm từng bước xác lập và khẳng định vị thế của Trường Đại học Lâm nghiệp trong hàng ngũ các trường Đại học khu vực và quốc tế.

Hình ảnh cuộc họp