Hợp tác quốc tế

TRUNG QUỐC:   1. Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh. Website: http://www.bjfu.edu.cn/ hoặc http://www.bjfu.edu.cn/english/   2. Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh. Website: http://www.njfu.edu.cn/   3. Học viện Lâm nghiệp Tây Nam. 4. Viện nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Quảng Châu. 5. Trung tâm nghiên cứu tre trúc Hoàng Châu.   ĐỨC:    1. Trường…

TRUNG QUỐC:
 
1. Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh.
 
2. Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh.
 
3. Học viện Lâm nghiệp Tây Nam.
4. Viện nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Quảng Châu.
5. Trung tâm nghiên cứu tre trúc Hoàng Châu.
 
ĐỨC:
  
1. Trường Đại học kỹ thuật Dresden.
 
 
2. Viện Lâm nghiệp và gỗ quốc tế Tharandt.
 
3. Trường Đại học Goettingen (The University of Goettingen).
  

CANADA:
 
1. Trường Đại học Selkirk
 
 
 2. Trường Đại học Olds
 
 
3. Viện Đại học Fraser Valley
 
 
THÁI  LAN:
 
1. Trường Đại học Kasetsart.
 
 
2. Trung tâm Đào tạo Lâm nghiệp cộng đồng RECOFTC
 
 
NHẬT
Trường Đại học Kyoto
 
LÀO
Trường Đại học Quốc gia Lào
 
MỸ
Trường Đại học Bang Colorado
 
PHILIPPIN
Trường Đại học Los Banõs
 
ÚC
Trường Đại học Melbourne
 
NGA             
Trường Đại học lâm nghiệp Saint Perterburg
 
CĂMPUCHIA 
Trường Đại học khoa học Nông lâm Hoàng gia