Hội thảo tham vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp

Ngày 27/4, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, Dự án Formis tổ chức hội thảo tham vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp tỉnh Hà Giang. Dự hội thảo có các Giáo sư, tiến sĩ Trung tâm nghiên cứu, quản lý thiên tai và cháy rừng, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo

Hà Giang có tổng diện tích đất tự nhiên là trên 790 nghìn ha, trong đó đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 560 nghìn ha, chiếm 71,5% tổng diện tích tự nhiên. Ngành lâm nghiệp có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Do vậy, hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá hiện trạng của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành lâm nghiệp tỉnh Hà Giang; đề xuất Hà Giang là tỉnh thí điểm ứng dụng cơ sở dữ liệu về công nghiệp gỗ do Dự án Formis phát triển; giải pháp cho hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh Hà Giang và tính nhất quán với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; xác định được nhu cầu đầu tư, các giải pháp thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp tỉnh Hà Giang.
Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày báo cáo nghiên cứu về hiện trạng, nhu cầu cải thiện, kiến nghị của hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp tỉnh Hà Giang; cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng; ý tưởng xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp cấp tỉnh và huyện liên kết với hệ thống dữ liệu Formis; giới thiệu về Formis, khả năng hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. Hệ thống gồm các hợp phần chính như: ứng dụng trên máy tính, trên mạng và cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trung tâm. Dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác sẽ hỗ trợ tích cực trong việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, công tác quản lý nhà nước và thông tin báo cáo. Từ đó giúp các cấp, các ngành và chủ rừng nắm được chính xác tình hình biến động, đưa ra phương án quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững. Kết quả mong đợi của hội thảo là đề xuất khung hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp của tỉnh Hà Giang; cam kết của các tổ chức, dự án và cá nhân có liên quan trong việc phát triển và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu; đề xuất Hà Giang trở thành tỉnh đi đầu ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp gỗ do Formis phát triển./.

Nguồn: Phương Duyên & Văn Bính- – Đài PT&TH Hà Giang