Hội thảo thẩm định tài liệu giảng dạy môn học Biến đổi khí hậu đại cương và Quản lý phát thải Carbon

Ngày 03/3/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID), Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) tổ chức Hội thảo thẩm định tài liệu giảng dạy môn học Biến đổi khí hậu đại cương và Quản lý phát thải Carbon.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Mai – Phó Trưởng đại diện Winrock quốc tế tại Việt Nam; ông Vũ Văn Hưng – Phó trưởng Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp, Giám đốc Dự án rừng và Đồng bằng Việt Nam; ông Brian Bean – Đồng Giám đốc Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Đinh Ngọc Kiên – cán bộ Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp: PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Khoa Lâm học, Khoa QLTNR&MT, Ban TTS&TVVL cùng các chuyên gia trong Ban cố vấn môn học.

Thay mặt lãnh đạo Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam, ông Vũ Văn Hưng – Phó trưởng Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp ghi nhận sự cố gắng của các chuyên gia, giảng viên trong việc xây dựng chương trình 02 môn học Biến đổi khí hậu đại cương và Quản lý phát thải Carbon. Ông hy vọng trong thời gian tới Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp và các chuyên gia tiếp tục hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ giảng viên, sinh viên và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Thế Đồi cho biết: Sau thời gian thảo luận và xây dựng môn học, đến thời điểm này khung chương trình chi tiết và nội dung chính của 02 môn học Biến đổi khí hậu đại cương và Quản lý phát thải Carbon về cơ bản đã hoàn thành. Hy vọng sẽ sớm đưa 02 môn học vào trong chương trình giảng dạy của Nhà trường và các trường khác trên cả nước. Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, thầy Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam, các chuyên gia trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực của giảng viên của Nhà trường.

Tại Hội thảo, đại diện các bên và các chuyên gia đã tiến hành thẩm định nội dung 02 môn học Biến đổi khí hậu đại cương và Quản lý phát thải Carbon, cũng như đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cụ thể cho từng nội dung môn học. Đại diện các bên đánh giá cao 02 môn học và khẳng định sẽ sớm đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học Lâm nghiệp trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Hội thảo

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Ông Vũ Văn Hưng – Phó trưởng Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp phát biểu

Ông Nguyễn Văn Mai – Trưởng đại diện tổ chức USAID tại Việt Nam phát biểu

Ông Brian Bean – Đồng Giám đốc Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam phát biểu

Báo cáo các nội dung của 02 môn học cần thẩm định

Thảo luận chuyên môn