Hội thảo Quản lý rừng đặc dụng Việt Nam

Trong 02 ngày 11 và 12/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quản lý rừng đặc dụng”.

Tham dự Khai mạc Hội thảo có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Tham gia Hội thảo có lãnh đạo, cán bộ Phòng Hợp tác quốc tế, các giảng viêng Khoa QLTNR&MT, Khoa Lâm học; Khoa Kinh tế và QTKD, Học viên chương trình thạc sĩ Lâm nghiệp quốc tế; Sinh viên K60 chương tình tiên tiến; Về phía GIZ có TS. Tobias Matusch và bà Thẩm Thị Hồng Phượng – tham gia chủ trì các chủ đề chính của Hội thảo. Hội thảo sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Bùi Thế Đồi nhấn mạnh: Rừng đặc dụng ở Việt Nam có vai trò đặc quan trọng. Việc quản lý Rừng đặc dụng vừa có vai trò duy trì và bảo tồn nguồn gen đa dạng sinh học và vừa góp phần đảm bảo sinh kế cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Ngoài ra, Rừng đặc dụng Việt Nam cũng là một trong những tài nguyên rừng đặc biệt lưu trữ những nguồn gen quý, hiếm của Khu vực và của Thế giới.

Trong 02 ngày Hội thảo đã nghe các bài trình bày của các chuyên gia GIZ về Hiện trạng quản lý rừng đặc dụng tại Việt Nam và trên thế giới; Lập kế hoạch quản lý rừng, những thách thức cũng như lợi ích từ quản lý rừng đặc dụng; Các khía cạnh xã hội và môi trường, cơ chế quản lý tài chính trong rừng đặc dụng và vấn đề du lịch sinh thái trong quản lý rừng đặc dụng tại Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế gửi lời cảm các chuyên gia GIZ đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý rừng đặc dụng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác hiệu quả của GIZ trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học với cán bộ giảng viên và các sinh viên của Nhà trường.

Một số hình ảnh Hội thảo

Các chuyên gia trình bày nội dung tập huấn

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế phát biểu

Một số các hoạt động tại Hội thảo

 Hội thảo thành công tốt đẹp