Hội thảo khoa học: Nghiên cứu và giáo dục Lâm nghiệp: Hiện trạng và xu hướng

Sáng ngày 19/12/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học: Nghiên cứu và giáo dục Lâm nghiệp: Hiện trạng và xu hướng. Đoàn công tác Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế gồm có: Bà Mella Komalasari, Ông Sandy…

Sáng ngày 19/12/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học: Nghiên cứu và giáo dục Lâm nghiệp: Hiện trạng và xu hướng.

Đoàn công tác Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế gồm có: Bà Mella Komalasari, Ông Sandy Nofyanza, Ông Bimo Dwisatrio. Về phía Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh có Giáo sư Tiến sĩ Viên Ngọc Nam.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có; GS. TS. Hoàng Văn Sâm, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; PGS. TS. Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Lâm học; PGS. TS. Trần Thị Thu Hà, Phó khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; PGS. TS. Nguyễn Hải Hòa, Phó khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; cùng các giảng viên, cán bộ, nghiên cứu sinh và các bạn sinh viên quan tâm.

GS. TS. Hoàng Văn Sâm, Trường phòng hợp tác quốc tế phát biểu khai mạc hội thảo

Tại buổi hội thảo, các diễn giả từ Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế và Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan: Thực hiện nghiên cứu so sánh toàn cầu và tham gia CIFOR- Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu GCS- REDD+; Thuế carbon và bài học từ Indonesia; Tài chính khí hậu và bảo tồn rừng, Giám sát carbon rừng có sự tham gia.

Ông Sandy Nofyanza trình bài về Thuế carbon và bài học từ Indonesia

Buổi hội thảo đã diễn ra tốt đẹp với nhiều thảo luận chuyên sâu từ các diễn giả và các giảng viên, sinh viên của Trường.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Nhiều thảo luận chuyên sâu từ các diễn giả và các giảng viên, sinh viên của Trường
Toàn cảnh Hội thảo khoa học Nghiên cứu và giáo dục Lâm nghiệp: Hiện trạng và xu hướng