Hội thảo hoàn thiện hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Ngày 29/8/2013, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp &PTNT đã tổ chức Hội thảo Hoàn thiện hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Tham dự hội thảo có Ông Nguyễn Minh Nhạn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ  – Bộ Nông nghiệp &PTNT cùng các lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ; Ông Bùi Huy Hưng, Chuyên viên cao cấp – Bộ Nội vụ; Ông Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp; đại diện Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm của 8 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày những vấn đề cơ bản và phương pháp xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội nghị đã nghe 8 đơn vị trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả và quá trình triển khai thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo ông Nguyễn Minh Nhạn đánh giá cao kết quả và quá trình triển khai thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm của trường Đại học Lâm nghiệp và các đơn vị xây dựng Đề án thí điểm. Kết thúc phần trình bày, hội nghị đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và nghe Ông Bùi Huy Hưng, Chuyên viên cao cấp Bội Nội vụ tư vấn và giải đáp những vướng mắc trong quá trình xây dựng vị trí việc làm.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp trên tinh thần xây dựng và cùng chia sẻ, học tập kinh nghiệm./.

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ  – Bộ Nông nghiệp &PTNT

Ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ  – Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ông Bùi Huy Hưng, Chuyên viên cao cấp Bội Nội vụ

Phần trình bày Đề án vị trí việc làm của trường Đại học Lâm nghiệp

Phần trình bày Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm, kiểm định và nuôi trồng thủy sản

Phần trình bày Đề án vị trí việc làm của Viện Qui hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Phần trình bày Đề án vị trí việc làm của Vườn Quốc gia Cúc Phương