Hội nghị xác định nhiệm vụ hoạt động Công nghệ thông tin năm 2015

Sáng 16/01/2015, tại phòng họp B, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị chủ đề “Hiện trạng và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin tại Đại học Lâm nghiệp”. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó hiệu trưởng, phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; ông Phùng Nam Thắng – Trưởng ban CNTT; cùng Trưởng, Phó các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Chương đã nhắc lại chức năng, nhiệm vụ của Ban CNTT và đề ra nhiệm vụ, yêu cầu Ban CNTT cần xác định rõ những nhiệm vụ cần thực hiện ngay cũng như chiến lược phát triển dài hạn về CNTT của Nhà trường .

Hội nghị đã nghe ông Phùng Nam Thắng – Trưởng ban CNTT báo cáo về công tác phát triển và ứng dụng CNTT trong toàn Trường: thực trạng, giải pháp, định hướng phát triển CNTT, hạ tầng kỹ thuật CNTT, công tác phát triển các ứng dụng, phần mềm phục vụ trong giảng dạy, nâng cấp hệ thống máy chủ của Nhà trường.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận, góp ý cho việc xác định nhiệm vụ của Ban CNTT trong năm 2015. Các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả cán bộ Ban CNTT đã đạt được trong năm 2014, đồng thời cũng đưa ra hướng giải quyết một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2015.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Phạm Văn Chương đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều hành, quản lý, ứng dụng CNTT với nội dung: Xây dựng kế hoạch trong năm 2015; đầu tư sửa chữa các thiết bị phục vụ trong lĩnh vực CNTT; đề xuất khai thác các phần mền phục vụ cho công tác thông tin cũng như trong giảng dạy; đào tạo, tập huấn thêm cho cán bộ CNTT; hỗ trợ các đơn vị trong Nhà trường cập nhật thông tin lên các cổng thành viên nhằm quảng bá, giới thiệu, phổ biến các hoạt động của đơn vị tới cán bộ và sinh viên; xác lập một số dự án khoa học công nghệ của Trường; tập trung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ quan trọng và hiệu quả trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Trường.

Hình ảnh Hội nghị

PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Toàn cảnh Hội nghị