Hội nghị kiểm điểm công tác và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2016

Sáng 06/9/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2016 dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng và Phó các đơn vị; Trưởng các bộ môn. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch từ đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2016. Theo báo cáo, các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2016 cơ bản được thực hiện theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế về các mặt, các hoạt động, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo cũng đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường ở tất cả các mảng công việc trong những tháng cuối năm 2016. 

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến góp ý và bổ sung cho báo cáo và cùng nhau thảo luận nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động trong các tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: Công tác tuyển sinh các hệ, bậc; Đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cán bộ, giảng viên; Tổ chức tốt công tác đánh giá giảng viên; Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo khoa học trong Nhà trường; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tăng cường hợp tác quốc tế; Tăng cường, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tốt cho đào tạo; và một số công tác khác…

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Nhà trường trong năm 2016. Đồng thời, Hiệu trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác cho năm 2017 và các năm sắp tới theo định hướng, chiến lược chung của ngành và của Nhà trường. 

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch các tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2016

Một số ý kiến trao đổi tại Hội nghị