Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015

Sáng 20/3/2015 tại phòng họp C, dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015.

Đến tham dự hội nghị có PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Văn Điển – Phó Hiệu Trưởng; TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng, Phó, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị; CN các Bộ môn; Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ trưởng Công đoàn bộ phận; Ban giám đốc, phụ trách kế toán TT Dịch vụ; Giám đốc Công ty tư vấn & PTLN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Trần Văn Chứ nhấn mạnh năm 2014 mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn cùng với tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi nhưng Nhà trường đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Năm 2015, Nhà trường tiếp tục thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện kế hoạch phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí để đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, ThS Đồng Thị Mai Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán đã trình bày báo cáo Kế hoạch tài chính của Trường năm 2015; tình hình thanh toán và một số khó khăn trong công tác thanh quyết toán. Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo dự thảo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Các ý kiến thảo luận trong Hội nghị chủ yếu xoay quanh vấn đề về một số thủ tục, quy trình thanh toán, cơ chế chi tiêu cho giảng dạy, đầu tư phát triển dịch vụ, lộ trình tự chủ tài chính đưa ra cho đơn vị cấp 3…các đề xuất điểu chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ như: Thanh toán giờ giảng, chấm báo cáo thực tập, định mức giờ chuẩn cho giáo viên tập sự…

PGS.TS Trần Văn Chứ, phòng Tài chính kế toán đã ghi nhận và giải đáp các ý kiến thắc mắc của các đơn vị. Kết luận hội nghị Hiệu trưởng nhấn mạnh: Cần đảm bảo phát triển Nhà trường bền vững dần tiến đến tự chủ, điều chỉnh một số định mức thu chi đảm bảo sự cân đối trong toàn Trường. Cũng theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH trong năm 2015 cần tập trung phát triển công tác đào tạo, nâng cao chất lượng bộ môn, xây dựng định mức thực hành thực tập; đẩy mạnh phát triển dịch vụ của Nhà trường. 

Một số hình ảnh hội nghị

PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu Chỉ đạo hội nghị

ThS Đồng Thị Mai Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày kế hoạch tài chính toàn Trường năm 2015

TS Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu tại Hội nghị