Hội nghị Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 17/8/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Nhà trường, đặc biệt trong thời kỳ tự chủ và hội nhập.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trình bày Đề án nhân sự đưa vào quy hoạch; phổ biến và quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn quy hoạch các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ  2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tiếp theo, các đại biểu dự Hội nghị đã xem xét, viết phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với nguồn nhân sự do tập thể lãnh đạo giới thiệu  (hoặc giới thiệu thêm nhân sự ngoài danh sách do tập thể lãnh đạo giới thiệu) vào nguồn quy hoạch cấp ủy viên, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

Trên cơ sở định hướng cơ cấu cấp ủy và tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch của Hội nghị cán bộ chủ chốt, của từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm; Ban chấp hành Đảng bộ sẽ tổ chức hội nghị để thảo luận, thống nhất phương án và danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy, bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy hoạch để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu

Toàn cảnh Hội nghị