Học bổng chính phủ Australia năm học 2017-2018

Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

1. Thời hạn nộp hồ sơ:

– Bắt đầu nhận hồ sơ: ngày 01/2/2017

– Hạn cuối: 31/3/2017.

2. Bậc học: Thạc sỹ

3. Đối tượng:Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Nhóm 1: Nhóm cán bộ chính quyền địa phương cấp tỉnh

 • Điểm trung bình tốt nghiệp: 6.5
 • IELTS: Không yêu cầu IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ. Điểm IELTS 4.5 (không có điểm thành phần dưới 4.0)
 • Kinh nghiệm làm việc: Hai năm kinh nghiệm liên quan

Nhóm 2: Nhóm cán bộ cơ quan trung ương, các trường đại học tỉnh/khu vực (khác địa bàn các thành phố lớn liệt kê dưới đây), các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các công ty Việt Nam

 • Điểm trung bình tốt nghiệp: 7.0
 • IELTS: Nộp điểm IELTS ở giai đoạn hồ sơ. Điểm IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0)
 • Kinh nghiệm làm việc: Hai năm kinh nghiệm liên quan (liên tục tại một cơ quan đối với cán bộ cơ quan trung ương)

Nhóm 3: Nhóm cán bộ giảng dạy tại các trường đại học (tại các thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ), nhân viên các tổ chức phi chính phủ quốc tế

 • Điểm trung bình tốt nghiệp: 7.0
 • IELTS: Nộp điểm IELTS ở giai đoạn hồ sơ. Điểm IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0)
 • Kinh nghiệm làm việc: Hai năm kinh nghiệm liên quan

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn

– Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ: ứng viên là người khuyết tật, ứng viên đến từ các địa phương nghèo theo quy định, bao gồm người dân tộc thiểu số (Xin tham khảo website).

– Điểm trung bình tốt nghiệp: 6.0

– IELTS: Không yêu cầu chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ. Điểm IELTS 4.5 (không có điểm thành phần dưới 3.5)

– Kinh nghiệm làm việc: Chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc

4. Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:

 • vé máy bay khứ hồi
 • trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang
 • toàn bộ tiền học phí
 • hỗ trợ sinh hoạt phí
 • chương trình học chuẩn bị
 • Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học
 • hỗ trợ học tập bổ sung và
 • trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).

 

5. Các lĩnh vực học tập ưu tiên:

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2018 liên quan đến những lĩnh vực sau:

 • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công)
 • Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị)
 • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước)
 • Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng)
 • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
 • Khuyết tật · Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)

 

6. Quy trình nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến tại:website chính thức của học bổng chính phủ Úc http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

Chương trình khuyến khích nộp hồ sơ nhiều ngày trước hạn. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng trước khi hết hạn và hồ sơ ứng viên có thể bị nộp chậm.

7. Tài liệu kèm theo

Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng.Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:

 • Một bản sao công chứng (các) hợp đồng lao động.
 • Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây.
 • Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với các ứng viên học Thạc sỹ nghiên cứu.

Xin tham khảo website chính thức  để biết thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.

8. Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin mời truy cập trang: http://dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/Pages/australia-awards-scholarships.aspx

Để tìm hiểu các vấn đề về thị thực và các quyền lợi và điều kiện của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải về tại: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

Để có thêm thông tin chung về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia và việc học tập tại Australia, xin mời truy cập các trang sau: 

http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

http://australiaawards.gov.au/Pages/default.aspx

http://dfat.gov.au/pages/default.aspx

http://www.studyinaustralia.gov.au/