Họp trù bị Tổ chức Hội thảo quốc tế về Khoa học gỗ tại trường Đại học Lâm nghiệp

Chiều 03/02/2015, tại Phòng họp A, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp trù bị Hội thảo quốc tế về khoa học gỗ với sự phối hợp của Hiệp hội nghiên cứu gỗ quốc tế (IAWS).

Tại cuộc họp, Thầy Hiệu trưởng đã có ý kiến chỉ đạo về chương trình, nội dung Hội thảo và giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách công tác xúc tiến chuẩn bị. Với tinh thần phối hợp, tổ chức chu đáo, trang trọng, lãnh đạo Nhà trường tin tưởng Hội thảo một lần nữa khẳng định vị thế của trường Đại học Lâm nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo về khoa học gỗ với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế.

Hội thảo sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 tại trường Đại học Lâm nghiệp, với sự tham gia của các thành viên ban lãnh đạo Hiệp hội gỗ quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực về khoa học gỗ cũng như doanh nghiệp ngành gỗ.  Đây là cơ hội tốt của trường Đại học Lâm nghiệp cũng như các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế để chia sẻ thông tin liên quan đến khoa học chế biến gỗ từ đó mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất chế biến gỗ.

Hình ảnh cuộc họp