Họp triển khai liên kết đào tạo giữa trường Đại học Lâm nghiệp và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái

Chiều 26/3/2015, tại phòng họp B, đã diễn ra cuộc họp bàn về kế hoạch liên kết đào tạo giữa hai Trường. Thành phần tham dự gồm có PGS.TS Cao Quốc An – Trưởng phòng đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp; ThS Ngô Thị Lụa – Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái; cùng các cán bộ của hai Trường.

Tại cuộc họp, đại diện hai bên đã báo cáo, trao đổi về chương trình liên kết đào tạo trong thời gian tới của hai Trường. Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay đang liên kết với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái đào tạo các hệ: Hệ liên thông, hệ vừa học vừa làm.

Để chương trình liên kết đào tạo thành công hơn nữa, cuộc họp đã đi đến thống nhất trong năm 2015 trên tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác đào tạo, thủ tục hành chính, đưa ra lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác liên kết đào tạo thành công. Qua đây, ThS Ngô Thị Lụa đại diện trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái đã gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo và các cán bộ trường Đại học Lâm nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ, tham gia giảng dạy tại cơ sở đào tạo của Trường và mong muốn chương trình liên kết không chỉ dừng ở đào tạo liên thông đại học mà còn phát triển ở nhiều lĩnh vực khác.

Đại diện trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Cao Quốc An cảm ơn Đoàn công tác của trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái đã đến làm việc và thăm Nhà trường, chúc cho chương trình liên kết đào tạo của hai Trường ngày càng phát triển.

Hình ảnh cuộc họp