Họp triển khai liên kết đào tạo giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ

Sáng 24/3/2015, tại phòng họp B, đã diễn ra cuộc họp bàn về kế hoạch liên kết đào tạo giữa hai đơn vị. Thành phần tham dự gồm có Ông Cao Quốc An – Trưởng phòng đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp; Ông Triệu Trung Kiên – Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ; cùng các cán bộ của hai đơn vị.

Tại cuộc họp, đại diện hai bên đã báo cáo, trao đổi về chương trình liên kết đào tạo trong những năm qua của hai đơn vị. Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay đang liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ đào tạo các hệ: Hệ liên thông, hệ vừa học vừa làm. Chương trình đào tạo đã thu được nhiều kết quả cao thể hiện sự thành công trong hợp tác giữa hai đơn vị.

Để chương trình liên kết đào tạo thành công hơn nữa, cuộc họp đã đi đến thống nhất trong năm 2015 trên tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác đào tạo, kế hoạch tài chính, đưa ra lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác liên kết đào tạo thành công. Qua đây, Ông Triệu Trung Kiên đại diện Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ đã gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo và các cán bộ trường Đại học Lâm nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ, tham gia giảng dạy tại cơ sở đào tạo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.

Đại diện trường Đại học Lâm nghiệp, Ông Cao Quốc An cảm ơn Đoàn công tác của Trung tâm đã đến làm việc và thăm Nhà trường, chúc cho chương trình liên kết đào tạo của hai đơn vị ngày càng phát triển.

Hình ảnh cuộc họp