Họp triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình tiên tiến ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên

Ngày 12/3/2015, tại phòng họp A, PGS. TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình tiên tiến ngành QLTNTN theo bộ tiêu chuẩn AUN. Cùng tham dự buổi họp có PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá và ban thư ký theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 05/3/2015 của Hiệu trưởng.

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Văn Chứ, các thành viên Hội đồng đã thông qua bản kế hoạch tự đánh giá Chương trình tiên tiến ngành QLTNTN theo bộ tiêu chuẩn của AUN và đề cử các thành viên cho 5 nhóm chuyên trách. Các thành viên trong cuộc họp đã được thông báo về khóa tập huấn “Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế: các hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài”.  

Kết thúc cuộc họp, PGS.TS. Trần Văn Chứ chỉ đạo các thành viên Hội đồng cùng các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoàn thành tốt, đúng kế hoạch công tác tự đánh giá chương trình tiên tiến theo bộ tiêu chuẩn AUN. 

Chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management) tại trường Đại học Lâm nghiệp được đào tạo với sự tham gia toàn diện của trường Đại học tổng hợp Colorado – Hoa Kỳ, mỗi khóa học kéo dài 4,5 năm, học bằng tiếng Anh. Đây là ngành học tập trung vào việc trang bị cho sinh viên: các kiến thức cơ bản về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội; khoa học quản lý tài nguyên thiên nhiên; các kiến thức và kỹ năng về quản lý, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt ngành học này trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

Hình ảnh cuộc họp