Họp Ban nữ công mở rộng của trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 13/02/2015 tại phòng họp B, Ban nữ công trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành cuộc họp ban nữ công mở rộng dưới sự chủ trì PGS.TS. Bế Minh Châu – Trưởng ban nữ công. Thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên và Trưởng Tiểu ban nữ công Trường.

Tại cuộc họp, đồng chí Bế Minh Châu đã tổng kết công tác nữ công trong thời gian qua với những hoạt động nổi bật được Đảng ủy, Ban giám hiệu và Công đoàn trường cũng như cán bộ viên chức, lao động trong trường đánh giá cao như: Kết hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ lớn, đặc biệt  năm 2014 đã góp phần không nhỏ trong việc tổ chức thành công Đại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Tuyên truyền, vận động nữ CBVC, LĐ đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Duy trì và nâng cao chất lượng Cơ sở mầm non Hoa Hồng… Trên cơ sở những kết quả đạt được và căn cứ vào kế hoạch hoạt động nữ công năm 2014, Ban nữ công đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban nữ công trong Trường năm 2015: Tiếp tục thực hiện triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tăng cường các hoạt động xã hội và kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Trường.

Kết thúc cuộc họp, nhân dịp năm mới, đồng chí Bế Minh Châu chúc toàn thể cán bộ một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, các Tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Hình ảnh cuộc họp