Hội nghị tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 21/01/2014, trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thành phần Hội nghị gồm toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong trường và tổ Bảo vệ Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Chiến, giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tuyên truyền, cung cấp nhiều thông tin và tập huấn cho cán bộ, viên chức những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và cứu nạn cứu hộ; hướng dẫn sử dụng bình bột, bình khí CO2 để dập tắt đám cháy. Hội nghị tập huấn là một dịp tốt để cán bộ, viên chức Nhà trường nâng cao nhận thức về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.