Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học năm 2015

Ngày 26/5/2015, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học năm 2015. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Văn Thiết – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học; lãnh đạo các Khoa, Viện và cán bộ viên chức phòng Đào tạo sau đại học.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Văn Thiết báo cáo tóm tắt tình hình đào tạo sau đại học trong 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo: Hoạt động đào tạo sau đại học diễn ra đúng tiến độ kế hoạch đào tạo, số lượng Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án các cấp có kết quả vượt trội so với các năm trước đây. Đặc biệt năm 2015 lần đầu tiên có 01 Nghiên cứu sinh người nước ngoài đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện, nâng cao năng lực trong công tác đào tạo sau đại học như: Phân công giảng viên, phân công giờ giảng; thủ tục làm hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh; tăng tính phân cấp, giao quyền cho cơ sở 2; quảng bá tuyển sinh. Mục tiêu trong thời gian tới là đẩy mạnh tập trung vào mở ngành các ngành đào tạo mới; hoàn thiện quy chế và quy trình trong đào tạo sau đại học; ban hành các văn bản mẫu; cần tin học hóa trong quản lý; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của luận án; quản lý về đào tạo sau đại học tại cơ sở 2…

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Điển nhận định: Trong thời gian vừa qua, các hoạt động đào tạo sau đại học nhìn chung được thực hiện tốt; tổ chức quản lý đào tạo, vận hành chương trình cũng như tuyển sinh đã có những bước phát triển. Qua đây, PGS.TS Phạm Văn Điển cũng phân công nhiệm vụ cho từng Phòng, Ban trong thời gian tới nhằm thúc đẩy công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh Hội nghị

PGS.TS Phạm Văn Điển chủ trì Hội nghị

Một số hình ảnh thảo luận tại Hội nghị