Hội nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ

Sáng 14/11/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường; Trưởng, phó các đơn vị; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; và các cán bộ, giảng viên trẻ trong trường.

Hội nghị được tổ chức với mục đích nhìn nhận, đánh giá và đưa ra những đề xuất, giải pháp hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ tại các đơn vị; đồng thời là diễn đàn để lãnh đạo Nhà trường và cán bộ, giảng viên trao đổi, giải đáp về những định hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới và giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về thực trạng và một số quy chế, quy định trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ hiện nay; kinh nghiệm đổi mới giáo dục của một số trường đại học; quá trình tự chủ và hội nhập quốc tế của một số trường đại học trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn An – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo thực trạng và một số quy chế, quy định trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ luôn được lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị quan tâm chú trọng và thực hiện. Qua đào tạo, bồi dưỡng chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng lên đáng kể, từng bước chuẩn hóa trình độ cán bộ theo quy định. Tuy nhiên chất lượng đào tạo cán bộ trẻ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu của đổi mới, hướng tới tự chủ và hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế trình bày tham luận quá trình tự chủ và hội nhập quốc tế của một số trường đại học trên thế giới

Trong phần tham luận, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, góp ý, chỉ rõ một số hạn chế; từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đạt hiệu quả trong thời gian tới như: các quy định tiêu chuẩn trong bồi dưỡng cán bộ trẻ; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; phát triển chương trình đào tạo; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; khuyến khích đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học thuật…

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận kinh nghiệm đổi mới giáo dục của một số trường đại học

Các đại biểu đều cho rằng cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ của các đơn vị trong trường. Nhiều ý kiến tâm huyết và có tính xây dựng cao đã được ghi nhận, tiếp thu và được chủ trì hội nghị giải đáp, làm rõ ngay tại Hội nghị. Một số cán bộ trẻ đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu sớm đạt chuẩn theo quy định.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị kết thúc với tinh thần xây dựng, nghiêm túc, tập trung và thống nhất cao của các đại biểu tham dự. Kết luận Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng đánh giá cao những ý kiến góp ý, đề xuất của cán bộ trẻ cho Nhà trường và mong muốn cán bộ trẻ với sức trẻ, nhiệt huyết, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp ngày càng lớn mạnh.