Hà Nội thành lập Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường Đại học, Cao đẳng

GD&TĐ – Ngày 14/6, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Tham dự có đại diện lãnh đạo của các trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội và các quý vị đại biểu.

Trao quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã thực hiện vai trò là cầu nối giữa Thành ủy và các trường Đại học, Cao đẳng trong Khối, giúp thành phố khai thác tiềm năng của các trường Đại học, Cao đẳng Khối cũng như giúp các trường phát huy thế mạnh của mình để tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô.

Ngay đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Khối đã đề xuất Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt, làm việc với lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Sau buổi làm việc, một số trường đã được Thành phố ký kết thực hiện một số đề án, công trình, phần việc nhằm góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, số lượng đề án, công trình, phần việc mà các trường tham gia vẫn chưa tương xứng với thế mạnh về đội ngũ trí thức, khoa học của các trường. Việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường Đại học, Cao đẳng sẽ giúp cho việc triển khai các công tác có hiệu quả hơn.

Tại lễ công bố ông Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh:”Việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trong Khối giúp các trường trong Khối phát hiện, phản ánh sớm những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết về đổi mới căn bản GD-ĐT cũng như những ý kiến đóng góp, phản biện về các chương trình, đề án của Thành phố.

Đồng thời, Hội đồng Hiệu trưởng giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có sự chỉ đạo kịp thời đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị về GD-ĐT, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa Thành phố và các trường, đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô, giúp cho các Bộ, Ngành chủ quản, Đảng và Nhà nước về chủ trương giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Mặt khác, việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cũng giúp cho các trường trong Khối hợp tác, phối hợp trong các lĩnh vực chuyên môn.”

Tại buổi lễ ông Vũ Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã trao quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Trong đó Chủ tịch là ông Phạm Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng. 4 Phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi; Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội và Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, hội đồng còn có 17 ủy viên và một thư ký.

Để thực hiện các nhiệm vụ đó, Hội đồng Hiệu trưởng cần làm tốt các nội dung:

– Tiếp thu những ý kiến đóng góp chất lượng của các nhà khoa học, nhà giáo về thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng nói chung, các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học, cao đẳng thuộc khối ngành hoặc thuộc khu vực địa lý nói riêng, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có những chỉ đạo kịp thời về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các trường đại học, cao đẳng trong Khối.

– Phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của các nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nông, lâm nghiệp, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế để phản biện, tham gia vào những đề án, chương trình phát triển Thủ đô góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

– Tham mưu, phản biện giúp Đảng ủy Khối phản ánh, đề nghị với Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội và các Bộ, Ngành về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; phối hợp trong các lĩnh vực chuyên môn.

– Phối hợp, hỗ trợ các trường trong Khối về lĩnh vực chuyên môn.

Nguồn: Minh Châu – Báo Giáo dục và Thời đại