GS.TS. Christoph Neinhuis – Đại học kỹ thuật Dresden CHLB Đức thăm quan và làm việc tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 05/11/2016, GS.TS. Christoph Neinhuis, trưởng nhóm nghiên cứu về thực vật, Trường Đại học kỹ thuật Dresden, CHLB Đức đã đến chào xã giao Lãnh đạo Nhà trường và làm việc với Phòng HTQT.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, ThS. Phạm Thành Trang – giảng viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường.

Tại buổi làm việc, các cơ hội và lĩnh vực hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học đã được trao đổi, trong đó tập trung vào lĩnh vực Bảo tồn đa dạng sinh học, phân loại và quản lý tài nguyên thực vật, xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và nâng cao năng lực nghiên cứu.

GS.TS. Christoph Neinhuis đã nhất trí cùng với nhóm các giảng viên Nhà trường nghiên cứu xây dựng đề án chung thuộc chương trình Erasmus Mundus do Ủy ban Châu Âu (EU) hỗ trợ và xem xét tiếp nhận nghiên cứu sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp đến học tập tại Đại học kỹ thuật Dresden trong thời gian tới.

Cùng ngày GS.TS. Christoph Neinhuis và các thành viên trong đoàn công tác đã đi thăm quan một số địa điểm của Nhà trường.

Một số hình ảnh 

Nguồn: Phòng HTQT.