Đề xuất xây dựng Vườn thực vật Quốc gia

Ngày 21/6/2017, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh đã có buổi thăm và làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Trần Văn Chứ đã trình bày một số kết quả về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất và kiến nghị giao nhiệm vụ thực hiện Dự án “Xây dựng Vườn thực vật Quốc gia” cho Nhà trường; xem xét hỗ trợ xây dựng một số phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia thuộc các lĩnh vực Nhà trường có thế mạnh; cho phép các chuyên gia, các nhà khoa học và các đơn vị nghiên cứu của Nhà trường tham gia các chương trình KH&CN, các hội đồng tư vấn định hướng KH&CN của ngành, xây dựng các tiêu chuẩn ngành… qua đó tạo điều kiện để Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện thành công sứ mệnh và chiến lược phát triển Trường, đóng góp chung vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học lâm nghiệp, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, Bộ KH&CN ủng hộ Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc thực hiện Dự án “Xây dựng Vườn thực vật Quốc gia” thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015. Để thực hiện được Dự án này, Thứ trưởng đề nghị Trường Đại học Lâm nghiệp cần nhanh chóng xây dựng một đề án chi tiết về vườn thực vật quốc gia; làm rõ lộ trình xây dựng vườn thực vật quốc gia đảm bảo đáp ứng mục tiêu đặt ra và gắn liền với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường; phối hợp chặt chẽ với các bộ/ngành và các đơn vị có liên quan để dự án này được diễn ra theo đúng tiến độ…

Tin và ảnh: CM&CTV

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam