Chuyên gia Đại học Greifswald, Cộng hòa Liên bang Đức giảng dạy tại trường Đại học Lâm nghiệp

Trong 5 ngày từ 20 đến ngày 24 tháng 03 năm 2012, các chuyên gia đến từ trường Đại học Greifswald, cộng hòa liên bang Đức đã tham gia giảng dạy tại trường đại học Lâm Nghiệp. Các chuyên gia đã giảng dạy 02 lớp: Lớp “Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên” được…

Trong 5 ngày từ 20 đến ngày 24 tháng 03 năm 2012, các chuyên gia đến từ trường Đại học Greifswald, cộng hòa liên bang Đức đã tham gia giảng dạy tại trường đại học Lâm Nghiệp. Các chuyên gia đã giảng dạy 02 lớp:

Lớp “Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên” được giảng dạy cho các giảng viên trẻ của trường.

Lớp “Quản lý du lịch sinh thái” được giảng dạy cho lớp 55 chương trình tiến tiến.  Ngoài việc học lý thuyết tại trường các sinh viên còn được đi thực tập dã ngoại tại vườn quốc gia Cúc Phương. 

Bên cạnh các lớp tập huấn các chuyên gia trường Đại học Greifswald  phối hợp với Trung tâm đa dạng sinh học tổ chức buổi sinh hoạt học thuật về “Đa dạng sinh học và du lịch sinh thái” thu hút đông đảo các bạn sinh viên và cán bộ tham gia.

                                                                

Một số hình ảnh về khóa tập huấn