Chi hội Cơ khí nông nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng 30/01/2015, tại phòng họp D, Chi hội Cơ khí nông nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng – Chi hội trưởng, Ủy viên BCH Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam; PGS.TS Vũ Huy Đại – Chủ nhiệm khoa Chế biến lâm sản, PGS. TS. Dương Văn Tài – Chủ nhiệm khoa Cơ điện & Công trình, cùng các Chi hội viên. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả của Chi hội trong năm 2014, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Chi hội năm 2015.

Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam thành lập ngày 12/2/1993. Khi  thành lập có 131 hội viên. Đến nay, Hội đã có 756 hội viên, phần lớn là cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý, trong đó có: 26 giáo sư, phó giáo sư, 118 tiến sỹ, 328 thạc sỹ và Kỹ sư. Chi hội trường Đại học Lâm nghiệp là một trong 12 Chi hội thuộc Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam. Trong năm 2014, hoạt động của Chi hội đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, tập hợp và phát huy sáng kiến cải tiến, đào tạo và phổ biến kiến thức…    

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Phạm Văn Chương đã trình bày báo cáo công tác hoạt động của Chi hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo Báo cáo, năm 2014 Chi hội đã đi theo đúng cương lĩnh, nhiệm vụ, chức năng  đã đề ra. Về chương trình kế hoạch công tác năm 2015, GS.TS Phạm Văn Chương cũng chỉ đạo Chi hội cần tổ chức các buổi hội thảo, mở rộng giao lưu học hỏi với Chi hội các Trường, tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật nhằm cải tiến khoa học công nghệ; triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển hội viên; viết các bài báo, các đề tài khoa học ứng dụng trong sản xuất nông – lâm…

Đồng thời GS.TS Phạm Văn Chương nhấn mạnh trong năm 2015, Chi hội Cơ khí nông nghiệp, trường Đại học Lâm nghiệp cần có sự nỗ lực đổi mới trong phương thức quản lý, nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn, nâng cao tính sáng tạo của từng hội viên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Hình ảnh Hội nghị