Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

– Phối hợp với Đại học Tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ triển khai Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học Ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên. – Xây dựng đề án chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Lâm sinh với trường Đại học Oregon, Hoa Kỳ. –…

– Phối hợp với Đại học Tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ triển khai Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học Ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên.

– Xây dựng đề án chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Lâm sinh với trường Đại học Oregon, Hoa Kỳ.

– Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế ngành Lâm nghiệp nhiệt đới với các đối tác đại học CHLB Đức giai đoạn 2015-2018.

– Phát triển các chương trình trao đổi sinh viên đại học và sau đại học với Đại học Shizuoka.

– Phối hợp quản lí và sử dụng 02 chuyên gia (01 đến từ Đức và 01 đến từ Hoa Kỳ) và 05 tình nguyện viên, thực tập sinh đến làm việc tại Trường (Ba Lan, New Zealand, Thụy Sĩ, Đức, Ireland).