Bế mạc khóa tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 21/3/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Bế giảng khóa tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau thời gian 03 ngày (từ ngày 19 đến ngày 21/3/2018) diễn ra khóa tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các báo cáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng của Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN đã truyền đạt cho các học viên nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT tại các đơn vị của học viên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, học viên được tham gia thảo luận, làm việc nhóm và được chia sẻ kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu bế mạc, PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng cảm ơn tới các báo các viên của Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, các học viên của khóa tập huấn đã làm việc nhiệt tình, tích cực để khóa tập huấn kết thúc thành công tốt đẹp. Khóa tập huấn đã đạt được những mục tiêu đề ra, phục vụ tốt cho công tác xây dựng chương trình, đánh giá và công tác quản lý chất lượng trong chương trình đào tạo của nhà trường. Trên cơ sở những kiến thức đã cung cấp, Phó Hiệu trưởng hy vong các học viên là cán bộ, giảng viên các sẽ áp dụng hiệu quả các kiến thức đã được trang bị trong công tác tự đánh giá và xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo tại đơn vị và trong công tác chuyên môn. Qua đây, Lãnh đạo Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN trong các công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Báo cáo viên Khóa tập huấn

TS. Trịnh Hiền Mai – Phó trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng phát biểu

Kết thúc thành công Khóa tập huấn