Hội nghị đào tạo năm học 2019- 2020

21 tháng 5, 2019
Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sáng 21/5/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị đào tạo năm học 2019- 2020.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà - Chủ tịch Công đoàn trường; Các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các Khoa, Viện đào tạo; Lãnh đạo các đơn vị trong trường; Trưởng, Phó các bộ môn; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm thuộc Khoa/Viện đào tạo; Đàn thanh niên, Hội sinh viên, và các cán bộ, giảng viên liên quan.

Năm học 2018 - 2019 là năm Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục lộ trình thực hiện chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2006-2020 theo hướng đa dạng hóa ngành học và lĩnh vực đào tạo theo nhu cầu của xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Trong đó tập trung vào 04 khía cạnh: (1) phát triển ngành học, chương trình đào tạo và tuyển sinh; (2) điều tiết cơ cấu về quy mô sinh viên; (3) nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; (4) đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo.

PGS.TS. Phạm Minh Toại - Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết kết quả đào tạo đại học năm học 2018 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Năm 2019, Nhà trường tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội, duy trình và phát triển các ngành truyền thống, trong đó đã mở mới 02 ngành học ở bậc đại học (gồm: Du lịch sinh thái và Định giá bất động sản). Tiến hành triển khai công tác tự đánh giá và rà soát chuẩn đầu ra của 09 ngành đào tạo. Số sinh viên các lớp lý thuyết và thực hành được điều chỉnh theo đặc thù của từng chương trình đào tạo và môn học (số sinh viên các lớp lý thuyết từ 40 đến 90 sinh viên, lớp thực hành từ 18 đến 22 sinh viên). Nhà trường chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo dần được hoàn thiện. Nhà trường đã nghiệm thu và xuất bản 05 giao trình, 03 tài liệu tham khảo và 21 bài giảng.

Trong năm học 2018-2019, số lớp học phần đã mở là 925 lớp, tổng khối lượng giờ giảng dạy tính riêng cho đại học hệ chính quy là 55.619 giờ. Tổng số lớp bậc đại học và liên thông hệ vừa làm vừa học toàn trường là 11 lớp, số môn học đã thực hiện là 51 môn với tổng số giờ giảng dạy là 3.041 giờ.

PGS.TS. Đồng Thanh Hải - Trường phòng Đào tạo sau đại học báo cáo tổng kết kết quả đào tạo sau đại học năm học 2018 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị

Tiếp theo Hội nghị, trong phần tham luận, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, góp ý xây dựng về những thành tích cũng như chỉ ra những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học vừa qua, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp và phương hướng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Những ý kiến đã được đoàn chủ trì ghi nhận, tiếp thu và giải đáp ngay trong phần trao đổi tại Hội nghị.

GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Kết luận Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận sự nỗ lực và sự vào cuộc tích cực của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động toàn trường trong công tác tuyển sinh và đào tạo năm qua. Lãnh đạo Nhà trường cũng nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai tốt các chương trình thực hành thực tập; xây dựng phương hướng và chiến lược phát triển các chương trình Đào tạo. Đồng thời yêu cầu các đơn vị đào tạo và chức năng cần có phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện kế hoạch đào tạo; chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo chung của Nhà trường trong năm học tới.

Toàn cảnh Hội nghị


Chia sẻ