Video: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Phần Lan, nhiệm kỳ 2019 2024

30 tháng 8, 2019
Sáng ngày 30/8, tại trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Phần Lan tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024. GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp được bầu làm Chủ tịch Hội Khóa III


Chia sẻ