Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Quý Mạnh

Sáng 28/01/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Đỗ Quý Mạnh, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2726/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

TS. Phí Đăng Sơn

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Hà Thị Mừng

Phản biện 2

Tổng Cục Lâm nghiệp

5

PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn

Phản biện 3

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6

PGS.TS. Phạm Đức Tuấn

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án Nghiên cứu đặc điểm đất ngập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật khôi phục và phát triển rừng ngập mặn bền vững. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Ngô Đình Quế.

Sau khi nghe NCS Đỗ Quý Mạnh trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận xác định nhóm dạng lập địa ngập mặn ven biển nói chung và tại Thái Bình nói riêng dựa vào việc lượng hoá và tổ hợp 06 chỉ tiêu phân chia lập địa tại khu vực nghiên cứu bao gồm: (1) Loại đất, (2) Hiện trạng đất ngập mặn, (3) Thời gian phơi bãi, (4) Độ thành thục của đất, (5) Tỷ lệ cát và (6) Cao độ của đất ngập mặn. Từ những tiêu chí/chỉ tiêu này đã xây dựng được bản đồ nhóm dạng lập địa (thí điểm) đơn vị cấp xã phục vụ cho công tác quản lý và phát triển rừng ngập mặn tại địa phương. Những kết quả nghiên cứu về xác định các nhóm dạng lập địa và kỹ thuật trồng phục hồi một số loài cây ngập mặn là cơ sở thực tiễn cho những đề xuất phục hồi rừng ngập mặn cũng như các hướng dẫn kỹ thuật về trồng Trang (Kandelia obovata Sheue, H.Y. Liu & J. Yong.) và Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) tại tỉnh Thái Bình.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Đỗ Quý Mạnh đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Đỗ Quý Mạnh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Đỗ Quý Mạnh.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Đỗ Quý Mạnh bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

TS. Ngô Xuân Nam – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, đơn vị NCS công tác phát biểu chúc mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án