MỘT VÀI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY 16 tháng 3, 2009

ĐỔI MỚI là một hiện thực sinh động diễn ra ở Việt Nam trong vòng hơn hai mươi năm trở lại đây. Đó là một trào lưu rộng khắp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đổi mới là một nhu cầu thiết yếu của thực tiễn, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, do đó đổi mới luôn được đặt ra là một công việc thường trực.

Đọc tiếp
Năm 2005 16 tháng 3, 2009

Bài của Luận

Đọc tiếp
Luật Thanh niên 20 tháng 2, 2009

LuậtThanh niên đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Đọc tiếp
Mẫu hồ sơ xin vào Đảng 19 tháng 2, 2009

Mẫu hồ sơ xin vào Đảng của đoàn viên ưu tú: Mẫu viết bản tự kiểm điểm, Biên bản họp Chi đoàn, Biên bản họp BCH Liên chi đoàn

Đọc tiếp