Khai giảng lớp Đại học liên thông tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

13 tháng 11, 2017
Sáng 12/11/2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Khai giảng lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Quản lý đất đai, Hệ vừa học vừa làm.


Chia sẻ