Thông báo Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán (Đinh Dậu) năm 2017 và công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong dịp Tết

6 tháng 1, 2017

Nguồn: Phòng HCTH


Chia sẻ